Revisjonshistorikk [tilbake]

Kamerat K har som vanlig rett, det er som oftest montasjefeil når et dieselfilter lekker. Det man elelrs bør notere seg med store bokstaver et sted man husker det, er at diesel-lekkasje i motorrommet er noe dritt: gummislanger liker IKKE diesel!!! Grundig rengjøring i ettertid er viktig, og har dette pågått over tid - bør man undersøke alle slanger nøye, og skifte dem om man er i tvil. Når jeg leser ordet "nylig" i det opprinnelige innlegget, har det nok gått greit her...NAF og verkstedet ville med stor sannsynlighet sagt fra om det var følgeproblemer.