Revisjonshistorikk [tilbake]

En mulig årsak her: Aluminiumstopper og bruk av feil frostvæske er dårlig karma!