Revisjonshistorikk [tilbake]

Vel, korrekt nok rusta en del av disse bilene så man kunne høre stålmarken gnage, men som du forsåvidt gir uttrykk for, Mercedes tok saktens tak i problemet etterhvert, noe din bil helt klart er et rullende bevis på! Jeg tenker jo at det største problemet her var den norske importørens håndtering av garantisaker...sjelden har vel en importør vegret seg så mye for å ta ansvar, at man like godt tok ut stevning mot egne kunder! Ikke bare EN gang, men flere ganger! Ikke f... om man skulle gi noe ved dørene! Gitt det faktum at garantikostnader ikke er noe som renner ut av importørens egen lomme, er dette ubgrepelig, og noe som står øverst på min liste over gode grunner til å unngå å kjøpe Mercedes i Norge. Synd og skam, det er jo feiende flotte biler!

Ellers tenker jeg jo at også Mercedes kan ha godt av både understellsbehandling med hulromsbeskyttelse og løpende etterbehandling. Om artikkelen over temaet "feriebilen fra helvete" skulle vært komplett, burde man nok hatt med en bisetning: dra aldri på ferie med en bil som er eldre enn 5 år uten å være understellsbehandlet i Norge og jevnlig etterbehandlet!

Ellers er det som Kamerat K sier, med den rette motoren er E-klasse evigvarende, jeg vil hevde at bilene som i dag har 600' på telleren lett kan kjøres 600' til uten nevneverdige bekymringer, gitt normalt god oppfølging i form av service, vedlikehold og ikke minst...understellsbehandling.