Revisjonshistorikk [tilbake]

Jeg beklager å ha brydd forumet med et spørsmål som tydeligvis ingen klarer å gi et ordentlig svar på, eller som ingen helt forstår dybden av. Hvis man ikke vet svaret, så foretrekker jeg intet svar fremfor å bli hånet av anonyme dilettanter.

Oppdatering: Jeg har nå fått svar fra NAF, og de er til opplysning enig med meg i at en fartsgrense IKKE automatisk opphører ved et veikryss. Svaret i sin helhet følger:

Hei

Det vises til din henvendelse vedrørende spørsmål om trafikkskilt; hvor langt gjelder et fartsgrenseskilt (362)?

Som du selv viser til skal et slikt skilt om fartsgrense gjelde frem til en annen fartsgrense er angitt. Annen fartsgrense kan angis ved 5 forskjellige måter: • Nytt skilt 362, med ny fartsgrense • Skilt 366 med fartsgrensesone o Dette skiltet angir grense for et bestemt område hvor det er et forbud mot kjøring med større fart enn angitt på skilt • Skilt 364 for slutt på fartsgrensesone • Skilt 540 for gatetun • Skilt 548 for gågate

Det stemmer at ordlyden skriver «vedkommende vegstrekning». Det vil likevel svært sjelden forekomme at det kommer en «ny vegstrekning», uten at det samtidig med dette er satt opp et nytt skilt. En god regel er at man holder den angitte fartsgrensen frem til et nytt skilt fremkommer.

Om det ikke er skiltet skal man forholde seg til hvordan område man er, altså tettbygd strøk eller ikke. Da er det 50 og 80 som gjelder. Jeg legger ved en link til Trygg Trafikk sine sider: https://www.tryggtrafikk.no/fart/fartsgrenser-i-norge/, her kan du også følge en link videre til «farstgrensekriteriene».

Håper dette var oppklarende.

Vennlig hilsen Marte J. Røkke Juridisk Assistent NAF Advokat

Norges Automobil-Forbund Juridisk@naf.no

Jeg beklager å ha brydd forumet med et spørsmål som tydeligvis ingen klarer å gi et ordentlig svar på, eller som ingen helt forstår dybden av. Hvis man ikke vet svaret, så foretrekker jeg intet svar fremfor å bli hånet av anonyme dilettanter.

Oppdatering: Jeg har nå fått svar fra NAF, og de er til opplysning enig med meg i at en fartsgrense IKKE automatisk opphører ved et veikryss. Svaret i sin helhet følger:

Hei

Det vises til din henvendelse vedrørende spørsmål om trafikkskilt; hvor langt gjelder et fartsgrenseskilt (362)?

Som du selv viser til skal et slikt skilt om fartsgrense gjelde frem til en annen fartsgrense er angitt. Annen fartsgrense kan angis ved 5 forskjellige måter:
• Nytt skilt 362, med ny fartsgrense
• Skilt 366 med fartsgrensesone fartsgrensesone
o Dette skiltet angir grense for et bestemt område hvor det er et forbud mot kjøring med større fart enn angitt på skilt skilt
• Skilt 364 for slutt på fartsgrensesone
• Skilt 540 for gatetun
• Skilt 548 for gågate

Det stemmer at ordlyden skriver «vedkommende vegstrekning». Det vil likevel svært sjelden forekomme at det kommer en «ny vegstrekning», uten at det samtidig med dette er satt opp et nytt skilt. En god regel er at man holder den angitte fartsgrensen frem til et nytt skilt fremkommer.

Om det ikke er skiltet skal man forholde seg til hvordan område man er, altså tettbygd strøk eller ikke. Da er det 50 og 80 som gjelder. Jeg legger ved en link til Trygg Trafikk sine sider: https://www.tryggtrafikk.no/fart/fartsgrenser-i-norge/, her kan du også følge en link videre til «farstgrensekriteriene».

Håper dette var oppklarende.

Vennlig hilsen hilsen
Marte J. Røkke Røkke
Juridisk Assistent Assistent
NAF AdvokatAdvokat

Norges Automobil-Forbund Automobil-Forbund
Juridisk@naf.no