Revisjonshistorikk [tilbake]

Nei, diesel blir ikke "ulovlig" om noen år, i såfall innebærer det slutten på industrielt jordbruk, transport av varer og tjenester og sånn omtrent 7 milliarder mennesker som blir veldig, veldig sultne. At Miljøpartiet De Gærne og dess like gir uttrykk for mer eller mindre utopiske ideer, er ikke det samme som at dette er realistisk å gjennomføre i praksis, selv ikke i annerledeslandet Norge der enkelte politikere synes å være villige til å gå over stokk og stein for å være "best". I og med at du fortsatt kjører til og fra hytta i et ikke ubetydelig omfang, er det ingen grunn til at den drivlinjen dere alltid har hatt, og er fornøyd med, skal være et godt valg for overskuelig fremtid.

Sagt på en annen måte: dersom det innføres generelle bruksrestriksjoner for dieseldrevne personbiler, må det nødvendigvis foreligge forhold som betinger tilsvarende resitriksjoner for alle andre drivlinjer. Detr er jo så enkelt som at alle drivlinjer de facto genererer utslipp, og pr definisjon er personbilen definsert som "unødvendig" luksus....ergo må eventuelle restriksjoner også omfatte alle drivlinjer. Om du er en sann miljøvenn, vel, da velger du diesel, kfr det faktum at en Tesla X alene gjennom produksjonen genererer så store utslipp at du kan kjøre 600.000 km med en ganske så stor dieselbil før vi kan snakke om "break even".

Nei, la kjøremønsteret avkjøre. En hybrid er i og for seg grei nok, Mercedes har sogar en ganske så fjong diesel-hybrid....hvorfor ikke en ny bil av den sorten? Da får du ja takk, begge deler! Ellers registrerer jeg at jeg har like lave utslipp og like lavt drivstoff-forbruk med min VW med 2.0 TDI under panseret som jentungen har med sin Prius hybrid....og jeg har firehjulstrekk i tillegg :-) Og velger du brukt, både Volvo og Mercedes finnes i uante mengder der ute, en diesel fra 2 liter og oppover blir aldri feil med ditt kjøremønster! Slik jeg forstår det, snakker du om et kjøremønster der langkjøring dominerer, dette er som skapt for en dieselbil, både mhp komfort, drivstoff-forbruk og utslipp. Kjøper du en dieselbil i dag, har du jo også en god bil langt forbi en tid der politikerne eventuelt trøkker gjennom restriksjoner som medfører begrensninger av nybilsalget med konvensjonelle drivlinjer....og skulle du ønske å selge...med færre dieselbiler i markedet vil etterspørselen neppe avta....forholdene nevnt innledningsvis vil gjøre det ekstremt vanskelig å innføre rene dieselrestriksjoner. Dessuten: man skal ikke ta alle sorger på forskudd.

Nå er vel ikke økonomi det store problemet for dere, men bruksavgifter på elbiler kommer bånn gass, sannsynligvis nokså kjapt etter neste stortingsvalg. Når vi allerede i dag ser to store problemer knyttet til elbiler: prisene på lading langs veien og ikke minst, det faktum at det ikke er i nærheten av å være et tilstrekkelig utbygd ladetilbud på mange år ennå...å satse på en ren elektrisk drivlinje innebærer også at man aksepterer å leve med en bil med betydelige begrensinger. Ja, for de som eventuelt har mulkighet til å innstallere en forskriftsmessig hjemmelader på hytta og hjemme kan det fungere. Men det betinger at man i store trekk kjører kun den strekningen og innenfor en begrenset radius. Så snakrt man får lyst til å nyte den friheten en bil skal gi, vel, da kommer logistikk-problemet for fullt. Denne problemstillingen forsvinner ikke av at elbilforeningen "krever", en tilstrekkelig utbygging av ladekapsitet krever også store investeringer i såvel transportnettet som distribusjonsnettet landet over. Bortsett fra investeringsprobematikken snakker vi om flere tiår. Innen den tid har du brukt opp en dieselbil til!

The Bottom Line er at du fremdeles bør la kjøremønsteret og dine egne preferanser styre valget av drivlinje. Velger du diesel i dag, kan du være rimelig sikker på at innenfor den tidshorisonten du planlegger å eie bilen, vil være et godt valg. Kanhende det blir restriksjoner på nybilsalget, vel, da kan du ha bilen dobbelt så lenge og le hele veien til banken over et lavt verditap totalt sett. Kanhende du også finner ut at du vil eie bilen i 20 år? Jeg har en slik plan: jeg kjører den bilen jeg har i dag, kjøpt ny for noen år itlbake, til jeg er moden for å gå over til tog på heltid. Det jeg bruker på jevnlig vedlikehold og understellsbehandling får jeg tifold igjen ved å jevne ut verditapet over de årene jeg eier bilen. Dessuten...jeg reduserer egentlig forbruket vesentlig og derved miljøavtrykket!

Og bare så det er sagt: vi har et tilnærmet likt kjøremønster! Lykke til!