Revisjonshistorikk [tilbake]

Det fremstår som om det er en alvorlig mismatch mellom den juridiske kompetansen du påberoper deg og måten du formulerer deg på, kan anbefale et repetisjonskurs. Ellers burde det være rimelig klart at veivesenets fortolkning nødvendigvis bygger på en korrekt vurdering av lovverket, dette endres ikke av at du reiser en kunstig problemstilling basert på ordkløving av lovverket.