Revisjonshistorikk [tilbake]

Det du presenterer her er et kvasiresonnement som ikke har noen verdens ting med en juridisk vurdering å gjøre. Jeg tok et raskt google-søk basert på bla noen tiårs erfaring fra et yrke der det å forholde seg til lover og forskrifter var en del av jobben, og fant ovenfornevnte fortolkning slik den fremstår fra veivesenet. Skal du flisespikke på ordlyden i lovverket, vil jeg anbefale at du enten skaffer deg et mniimum juridisk kompetanse selv...tar minst to år....eller betaler en advokat med spisskompetanse på området. Jeg tenker jo at forarbeidende til lovverket også kan være relevant her, der finner du hva lovgivers intensjoner har vært. Legg til at bla veivesenet har sendt inn sine innspill ved samtlige lovendringer opp gjennom åra, her kan du virkelig kose deg i lange tider :-)

Forøvrig kan du tegne en abonnementsavtale og få innsyn i relevante rettsavgjørelser, der finner du flere saker knyttet til bla fartsovertredelser og feil skilting. Dette dreier seg jo til syvende og sist om skilting og gyldighetsområde, den enkle måten å verifsere disse forholdene på uten å grave seg ned i egne kvasifortolkninger er altså å legge veivesenets håndbøker til grunn. Du kan også kontakte autoriserte trafikkskolers landsforbund og NAF, du vil med stor sannsynlighet få et svar som minner om det avsnittet jeg siterte. Det er praktiseringen av regelverket som tillegges vekt i fagmiljøene, ikke paragrafrytteri. En mulighet er selvfølgelig å stille en hyggelig forespørsel til samferdselsdepartementets juridiske avdeling, men det du får i svaret vil...igjen....være en enkel konklusjon, muligens med en henvisning til lovvverket på et eller annet nivå, men noen detaljert forklaring på det nivået du opererer på vil sitte langt inne, det er så enkelt som at en jurist ikke vil gå inn og avgi et svar som kan fortolkes annerledes enn nettopp den fortolkningen veivesenet legger til grunn. Uvvist hvilke motiv du har - du jakter spesifikke unntak.