Revisjonshistorikk [tilbake]

Grunnlaget for at jeg bruker ordet synsing, er bl.a. dette: "dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt."

§ 7 underpunkt 2 sier: Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, dersom ikke annet er bestemt i § 8 for de enkelte skilt..

For skilt 362 som er fartsgrense, er det nettopp egne regler, som nevnt i "dersom ikke annet er bestemt i § 8 for de enkelte skilt.."

Men andre ord så er min konklusjon at fartsgrensen gjelder "fram til annen fartsgrense er angitt ved a) nytt skilt 362 «Fartsgrense» eller b) skilt 366 «Fartsgrensesone» eller til der ett av følgende skilt er satt opp: c) skilt 364 «Slutt på særskilt fartsgrense» d) skilt 540 «Gatetun» e) skilt 548 «Gågate»."

Derav min konklusjon at fartsgrensen IKKE oppheves ved første kryss, men ved neste skilt som ramset opp i punkt a til e.

Jeg er åpen for at jeg kan ta feil, og det er nettopp derfor jeg vil ha en juridisk vurdering med en helt entydig konklusjon.

Grunnlaget for at jeg bruker ordet synsing, er bl.a. dette: "dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt."

§ 7 underpunkt 2 sier: Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, dersom ikke annet er bestemt i § 8 for de enkelte skilt..

For skilt 362 som er fartsgrense, er det nettopp egne regler, som nevnt i "dersom ikke annet er bestemt i § 8 for de enkelte skilt.."

Men andre ord så er min konklusjon at fartsgrensen gjelder "fram til annen fartsgrense er angitt ved ved
a) nytt skilt 362 «Fartsgrense» eller eller
b) skilt 366 «Fartsgrensesone» eller til der ett av følgende skilt er satt opp: opp:
c) skilt 364 «Slutt på særskilt fartsgrense» fartsgrense»
d) skilt 540 «Gatetun» «Gatetun»
e) skilt 548 «Gågate»."«Gågate»."

Derav min konklusjon at fartsgrensen IKKE oppheves ved første kryss, men ved neste skilt som ramset opp i punkt a til e.

Jeg er åpen for at jeg kan ta feil, og det er nettopp derfor jeg vil ha en juridisk vurdering med en helt entydig konklusjon.

konklusjon.