Revisjonshistorikk [tilbake]

Vel.....når du selv legger frem en påstand om at dere angivelig har "sjekket alt som er av lover og regler", og konkluderer med å hevde at lovene er skrevet "meget uklart", gjenspeiler det at du har et problem med å vite hvordan du faktisk skal vurdere en juridisk problemstilling. Det er det du har fått oppskriften på, og du får vite hvor du finner dette.....siden du frekt og freidig bruker begrepet "synsing", regner jeg med at du faktisk ikke engang har giddet å slå opp i nettversjonene av veivesenets håndbøker. Der finner du faktisk det avsnittet jeg tar med...en gang til:

"Forbudsskilt angir at det gjelder et forbud på vedkommende vegstrekning eller sted, eller at et tidligere angitt forbud slutter å gjelde. De fleste forbudsskilt er sirkelformede, med rød kant og svart tekst eller symbol på hvit bunn. Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt. Forbudsskilt kan ha underskilt som gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde."

Om dette ikke er "klart" nok for deg, vil jeg anbefale deg at du de første to avdelingene av juridisk embetstudieum og leser lovverket selv. Sagt på en annen måte: om du skal kverulere over veivesesenets egen vurdering av hvordan regelverket skal praktiseres, bør du skaffe deg mer kompetanse enn det begrepet "meget uklart" gjenspeiler. Lykke til!