Revisjonshistorikk [tilbake]

Vel....glem ikke at en norsk varebil må ha plass til den særnorske "statskassa" for å kunne godkjennes som varebil og derved oppnå avgiftsreduksjon. Hade nær sagt...MISTILLITSKASSA! Om dne skal få plass i en Cayenne, må man nok løfte taket aldri så lite, gjerne hive på en sånn derre pukkel som vi hadde på Volvo |45 varevogn en gang i tiden. Så nei....jeg ville IKKE satsa på å ta inn en Cayenne varevofn fra Danmark, spesielt ikke med det seneste regelverket for grønne skilt!

Ellers viser jo dette det vi alle vet: selv avgiftsnasjonen Danmark har et mer fornuftig avgiftsystem enn det Ola Dunk må leve med!