Revisjonshistorikk [tilbake]

Et lite ord om vibrasjonsmåling: dette brukes som nevnt over i dedikterte sammenhenger som turbiner mv....for ikek å forglemme det kanskje mest ubredte bruksområdet: jetmotorer. Et instrument som måler LF frekvenspektrum er tingen da, men....det er et stort men...det forutsetter at man har noe å sammenligne med...en referanse...da kan man si noe om det ene eller andre er kaputt gewesen sein. Om man ikke har dette...blir målingen verdiløs. Denne typen måling kan også brukes for å finne feil ved systemer med AM-modulasjon, f.ex navigasjonsystemer innen luftfarten, men det gjelder det samme: man må ha en referanse, man må ha en fasit. Og nei...oscilloscop kan ikke måle LF spektrum, men gitt at man har et repetitivt mønster som kan plukkes opp med en probe, kan man se f.ex avvik i amplitude. Med måleobjekter som har en konstant rotasjon er dette absolutt en mulighet...dog...du må ha en form for probe. Med LF spektrum får du en helt annen følsomhet enn det du får med et oscilloscop, det er da også bakgrunnen for at dette blir brukt.

I "gamle dager", si 30 år tilbake i tid, hadde vi spektrumanalystorer som håndterte både vanlige RF-frekvenser og LF ned til 1 hz. Problemet var at både prislappen og instrumentet var i den tunge enden av skalaen. I dag får man enkle, men brukbare spektrumanalystorer for noen få titusenlapper, dog uten spesielt gode egenskaper for måling av LF. For å måle LF-spektrum, altså vibrasjon, må man ha helt spesielle instrumenter...og de har fremdeles en tøff prislapp. Og nei, vibrasjonsensoren i en mobiltelefon og en app er IKKE løsningen her :-)

Med en bil vil det uansett bli måletekniske problemstillingert: om du ikke har en fasit som sier hva som gir den og den verdien på et gitt punkt i frekvenspekteret, må du demontere hver og en komponent og bygge en testjigg. I tillegg må du altså ha en referanse fra FØR problemet inntraff. Ja, teoretisk er dette absolutt en mulighet for å plukke vibrasjon fra f.ex defekte lagre med videre, men for å finne kilden til vibrasjon på en bil blir det en seriøs overkill. Dog...interessant tanke! Og bare så det er sagt: jeg har brukt målt LF spektrum gjennom 20 år som en del av en kontrollprosedyre for AM-modulerte RF-systemer...det er en av flere måter å plukke feil på i slike systemer...så det blir brukt! Men mindre og mindre, har latt meg fortelle at det er fjernet fra måleprotokollene nå. Dog er prinsippet primært blitt til for målinger mot jetmotorer., turbiner og i det hele tatt, alt "tungt" utstyr som roterer med tildels høye turtall.