Revisjonshistorikk [tilbake]

Begge deler gjør nytta, det avgjørende er kvaliteten på jobben som blir utført....det finnes f.ex aktører der ute som ikke sørger for at det er rent og tørrt før man sprøyter bilen...eller ikke demonterer plastdeksler mv og bare sprøyter utenpå. Viktig er også hulromsbehandling og dette med å sørge for at drenshullene ikke tettes igjen. Å gjøre en god jobb er tidkrevende, typisk gjøres jobben over tre dager. De som slarver ligger ofte litt lavere i pris, men her lønner det seg altså å gå for en velrenommert understellsbehandler med lang erfaring og gode referanser. Det er også viktig med regelmessig etterbehandling, typisk annethvert år - om du ikke kjører spesielt mye og stort sett på asfalt...kan du strekke det litt lenger...men det vil gå ut over eventuelle garantivilkår for jobben som blir gjort.

Tectyl og Ovatrol er det vanligste, forskjellene er marginale: det er relativivt tyntflytende godstoff som beskytter bilens understell og hulrommene, f.ex inne i kanalene og dørene. Noen mener lanolin-olje trenger bedre inn og således beskytter bedre, tilsvarende finnes det de som er svorne tilhengere av såvel spillolje som diverse andre oljeprodukter. The bottom line er at både lanolin-olje og olje både spyles vekk og tørker inn langt kjappere enn de to førstnevnte...det ligger altså i kortene at behovet for hyppigere etterbehandling er til stede. For mitt kjøremønster og med et langt og godt kundeforhold til en aktør som leverer Ovatrol-behandling, er dette det foretrukne alternativet, men en f.d kollega har gode erfaringer med lanolin-olje.

Det vikigste er som nevnt innledningsvis, å finne en leverandør som gjør godt arbeid, en du kan ha tillitt til. Velg gjerne en lverandør som også har kompetanse på å sandblåsing og rustbehandling, det kan være overflaterust på en bil som er 6-7 år gammel....dette må det gjøres noe med før det "gjemmes bort". Elllers er det svært viktig når du har en bil som er i god stand å sørge for å understellsbehandle den så snart som mulig. Det er svært god økonomi, da kan du ha glede av bilen din i mange år fremover! For egen del har jeg alltid sørget for å understellsbehandle mine biler, også i senere år når jeg har kunnet flotte meg med nye biler...da er det rett til min faste leverandør av understellsbehandling! Bedre føre var enn etter snar! Lykke til!