Revisjonshistorikk [tilbake]

PV Sport fra 1962 - første årgang med B18-motoren - må ha vært gromt på 60-tallet!

Dette med rullgardin og grilltrekk er fra en svennen, men også morsom tid! Det var litt flere ting man som bilfører måtte passe på den gangen. Blant annet motortemperaturen. Hvem tenker på det i dag..?

Ta vare på de gode minnene!