Revisjonshistorikk [tilbake]

Slik jeg forstår det, har selger er ikke oppfylt sin opplysningsplikt, i tillegg fremstår det som rimelig klart at bilen har vært i dårligere stand enn du kunne forvente, gitt det faktum at det dreier seg om en relativt ny bil som ikke er mer enn såvidt innkjørt. At Landrover stiller i en klasse for seg når det gjelder å gi helvete for eierne, er ikke relevant her, forbrukerkjøpsloven gjelder fullt ut. Du nevner også at selger forsøker å påberope seg en særlig rett til å frata deg de rettigheter du har iht forbrukerkjøpsloven: dette går over grensen til frekkhet: "solgt som den er" har for det første ingen verdens ting i en kjøpekontrakt å gjøre for en bil i denne prisklassen, for det andre er det altså IKKE slik at du taper rettigheter om du likevel skulle ha godtatt denne formuleringen i kontrakten.

Jeg går ellers ut fra at du her referer til privat salg. Om selger er en proffesjonell part, gjelder det enda strengere krav....da kommer kjøpsloven inn i bildet.

I ditt sted ville jeg nok forsøkt litt hardere på en minnelig løsning, om dette ikke fører frem, finner du en oppskrift / redegjørelse for hvordan du skal gå frem etc på følgende to nettsider:

https://www.forbrukerradet.no/forside/bil/kjop-og-salg-av-bil/misfornoyd-med-kjop/ https://www.jusstorget.no/forbrukerkjopsloven-en-oversikt/

The bottom line er...som alltid i konflikter...ha klart for deg hva du kan vinne, vurder nøye hvor mye tid og penger du vil legge ned...er du medlem av NAF, har du litt advokat-tid og rådgivning helt gratis som en del av medlemskapet...også videre. Er du IKKE medlem, kan du likevel ringe NAF og be om råd, de er som regel greie...likedan er forbrukerrådet som regel bare velvilje. Lykke til!