Revisjonshistorikk [tilbake]

Jeg ser i første omgang to mulige sjekkpunkter her: det kan være et sensorproblem...og det kan være en eller flere innstillinger som gjør at automatikken blir svært treig. Jeg kjenner ikke Toyotas oppsett i detalj, hos VW....som jeg kjører til daglig...er det i store trekk sånn at man kan regulere automatikken fra å være kjempetreig til passe kjapp. Dette ligger under menyen for oppsett av bilen, og er greit både å finne frem til og endre. Toyotas skjermgrensesnitt er muligens noe mindre brukervennlig, men slik jeg kjenner instruksjonsbøkene som følger med Toyotas biler, er nok også dette godt forklart der. Prøv de forskjellige opsjonene, gå gjerne til ytterpunktet som gir deg raskest respons. Om dette avhjelper problemet, bør du se umiddelbar forbedring.

Gjør du ikke det, bør du ta saken opp med din Toyota-forhandler snarest. Et sensorproblem er en klar garantisak, og som vi vet, Toyota er svært seriøse mhp garanti. En tredje mulighet er sevlfølgelig at lysautomatikken rett og slett er dårlig designet....men da er det enda viktigere at du tar saken opp med din Toyota-forhandler. Da er du garantert ikke alene, og jo flere som gir tilbakemelding, jo større sannsynlighet er det for at Toyota kommer med en oppdatering. Ellers er lysautomatikk helt fantastisk når det fungerer som det skal, håper du får løst problemet!