Revisjonshistorikk [tilbake]

Det er korrekt at du kan få et estimat for avgiftsbeløpet ved å bruke de parameterne du antyder, men glem ikke at det er flere kriterier med i bildet her: bla bruksfradrag og hvilken avgiftsklasse kjøretøyet tilhører FØR ombygging...og hvilken avgiftsklasse som er aktuell ETTER ombyggingen. Dette tar skattedirektoratets kalkulator hensyn til....og det er selvfølgelig ingen ting i veien for at du kan lage deg et regneark som tar med så mange eller så få premisser du måtte ønske. Som du tydeligvis vet, avgiftsatsene finnes på nett, regelverket likeså. Nøyaktigheten i svaret du får ut, vil avhenge av hvor nøye du er med å legge inn de rette premissene, verken mer eller mindre.

Men for alle praktiske hensyn: den eneste grunnen til å gjøre dette, må jo være at du ønsker å vurdere relativt mange biler med tanke på prosjektet og avgiftsnivået. Du må like fullt taste inn omtrent det samme som i skattedirektoratets ferdige kalkulator. Det kalkulatoren har i tillegg er muligheten til å legge inn kjøretøyets norske registeringsnummer. Der skal du slite med et regneark, og jeg tenker jo at dette punktet alene tilsier at det er like enkelt å benytte kalkulatoren.