Revisjonshistorikk [tilbake]

Det kgl norske tollvesen sier i sine forskrifter at en bil er å anse som veteran 30 år etter at den er førstegangsregistert i Norge....og din bil befinner seg altså i Norge. Ved import av utenlandsk bil er det derimot produksjonsdato som gjelder. Det er overveiende sannsynlig at denne praksisen vil bli opprettholdt også ifht 20 år gamle biler. Mhp veteranbilforsikring/forsikring fremsto dette som uavklart i første halvår 2019, og dags dato tilbys Gjensidiges veteranbilforsikring kun til biler som oppfyller 30-års kriteriet. Det er derved grunn til å tro at dette fortsatt er uavklart - og at du må betale forsikring / årsavgift som før....fritaket omfatter mao kun engangsavgift.

I og med at årsavgiften kreves inn gjennom forsikingsbransjen, vil ditt forsikringselskap kunne gi et svar om du ringer i kontortiden mandag. Mitt forsikringselskap svarer dessverre ikke på telefon i skrivende stund, jeg får derved ikke verifsert dette med årsavgift / forsikring.