Revisjonshistorikk [tilbake]

Artikkelen du viser til, var en generell artikkel som omtalte både dagens forhold og det som kan komme i fremtiden. Hva som gjelder hvor må du sjekke opp i det enkelte tilfelle. Når det gjelder Stockholm, er det snakk om flere soner og forskjellige restriksjoner, men stadig strengere, i årene fremover. Dette vil også omfatte personbiler. Mhp Tyskland har man hatt et system med miljøoblater i en årrekke, en del av dette har vært at man kunne få godkjent eldre dieselbiler for høyere euro-klassifisering ved ettermontering av partikkelfilter. Det er neppe aktuelt for deg, men den tyske versjone har altså vært gjeldende for personbiler i flere år allerde. I Paris har man gjort det enklere, der går det på et alderskriterium. Det som er underkommunisert i elbil-nasjonen Norge, er at man også ser på bensindrevne personbiler oppe i dette. Men som nevnt innledningsvis, skal du på tur til en by "nær deg" som har miljøsoner, eller på tur i Europa, er det en ting som gjelder: du har selv et objektivt ansvar for å sette deg inn i gjeldende regelverk. Bøtenivået er ikke norsk, men det er nok til å ødelegge feriesteminngen, og disse restriksjonene blir håndhevet!