Revisjonshistorikk [tilbake]

Det du beskriver, er en korrekt oppfatning av hvordan bilbransjen går frem for å maksiemere egen fortjeneste: man tar utgangspunkt i en sum, ofte hentet fra "Rødboka", og gjør fradrag for hele grullrakka, fra selgerens såleslitasje til fortjeneste. Dette kan man mene mye om. Dersom vi snur på flisa: hvor mange kunder ville godtatt det om f.ex Ikea tok utgangspunkt i sin vanlige utsalgspris, og la på tillegg for å dekke inn "transport", "salgskostnader", "klargjøring" osv osv.....og attpå til dro til med en post som man kaller "fortjeneste" som ligger langt over gjennomsnittet for de fleste bransjer? Det er hva dette dreier seg om: det stilles opp et finurlig regnestykke for kostnader som for alle praktiske hensyn burde dekkes inn av ordinær fortjeneste!

Det bilbransjen forsvarer seg med, er at dette er sjablongbeløp. Her har man ikke sett bilen det er snakk om, og gjør derfor frattrekk basert på det man nok vil kalle "gjennomsnittstall". Om di takserer bilen hos en forhandler, går dette helt i spinn: da gjør man fratrekk for enda en gullrekke, fra "ikke utført siste service" til stripene i lakken! Til og med på biler som fremdeles har både 3 og 4 år igjen av fabrikk-garantien presterer man å gjøre fratrekk for "garantikostnader", ofte med 5-siffrede beløp! En bekjent fikk på dette finuerlige vis et et verdi tap på 150.000 kroner for sin under et år gamle bil og en kjørelengde på rundt 10.000 km! Bilen var en av markedets mest etterspurte biler, og ble lagt ut for salg til tilnærmet nypris når den kom inn....forhandleren kunne altså cashe inn nybilfortjeneste...kjøpe bilen tilbake for spottpris...og cashe inn en fantastisk fortjeneste en gang til....på grunnlag av bla fratrekk for "garantikostnader" og "nødvendig påkost".

Man kan også sette soørsmål ved "klarkjøring"...hvor ofte ser vi ikke biler som bare er spylt av utvendig og ser ut som en dass innvendig og under panseret hos bruktbilforhandlere...selv i de beste familier! Konklusjonen må jo være at det hos enkelte aktører i bransjen har utviklet seg en ukultur der man beregner seg "fratrekk" for omkostninger man de facto ikke har, og på toppen krever en klekkelig fortjeneste! Det er ikke tvil om at enkelte aktører bedriver det en regnskapsmann ville kalt "profittmaksimering". Som kunder bør vi rett og slett bare gå videre når vi får skambud på bilene våre, og ellers være bevisst hvem og hvor vi handler med. Vi skal heller ikke være redd for å si kraftig fra om en bruktbil som står i en "proffesjonell" aktørs lokaler bærer preg av å ikke være verken "klargjort" eller verkstedskontrollert før salg!