Revisjonshistorikk [tilbake]

Avgiftsendringene er i stor grad knyttet til utslipp. Den eneste måten du kan finne ut av hva som lønner seg for den bilen du faktisk har i garasjen, er å finne frem utslippsdata mv, eventuelt få relevante data fra Mercedes og regne ut nåværende hhv ny avgift. Tollvesenets kalkulator fungerer nok for første runde...mhp ny avgift tar du notater underveis og setter opp regnestykket på et ark, hvorpå du legger inn kriteriene for ny avgift....vips...så har du sammnenlignbare tall. De nye avgiftsreglene bør dukke opp på tollvesenets nettsider snart...men du finner dem også om du søler opp statsbudsjettet og slår opp under bilavgifter. Alternativet er en telefon til tolvlesenet, når vi nå er langt ut i desember bør de kunne svare på dette på strak arm :-)