Revisjonshistorikk [tilbake]

Vurder ditt bilbehov og kjøremønster nøye...og vær også bevisst ditt behov for mobilitet. Om du f.ex har lang arbeidsvei uten kollektivtilbud og kan risikere å måtte på jobb H24/7, er ikke nødvendigvis verken elbil generelt eller Tesla spesielt det rette for deg. Tesla har fremdeles markedets dårligste kundestøtte i form av verkstedstjenester og tilgang på deler. Uavhengig av hva man måtte mene om dette, problemstillingen bilr ikke mindre av å overta en bil som er kjørt lenger enn langt og har null fabrikk-garanti igjen....da får du f.ex ikke fri leiebil uten videre ved lange verkstedsopphold.

Uavhengig av dette, mulighet for å innstallere hjemmelader er en absolutt bør-ha for de fleste.

I ditt sted ville jeg også vurdert restverdien i dieselbilen du allerede har: om rett nok bor du et sted der dieselbiler burde være lettsolgte, men får du for lite igjen....er det et åpent spørsmål om det ikke vil være lønnsomt å beholde den noen år til og bruke den som et rent fremkomstmiddel.