Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei! Ja det kan du! For det første er toll- og avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn tillatt for personer som har fast oppholdssted i et annet land. Fast oppholdssted i et annet land kan for eksempel være når en person har sin familiemessige tilknytning utenfor Norge, se § 3 med nærmere vilkår. Dvs = du må kjøre på RØDT inn og melde bilen inn , og det samme ut av Norge!

Ha en fin lørdag

se her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1991-06-20-381?q=midlertidig%20bruk%20bil%20i%20norge