Revisjonshistorikk [tilbake]

"Når det er sommer og varmere enn null, da synker forbruket på 100 km ned til rundt 3,7-4 i norsk 5-10 plussgrader "sommer". Det gjelder når batteriet er tomt.