Revisjonshistorikk [tilbake]

Dette er kjedelig, men dett både må og skal verkstedet fikse opp i for deg. Man leverer ikke ut en bil som ikke er i orden - når den var i orden når den ble innlevert.