Revisjonshistorikk [tilbake]

Det gjør normalt sett ikke noe, med mindre det er altfor mye på den.

Men jeg er av den oppfatning at rett skal være rett - så her ville jeg fått verkstedet til å suge ut det som er for mye. Det er gjort på 2 minutter.