Revisjonshistorikk [tilbake]

Det er i utgangspunktet slik at en reparasjon må være utført innen garantiutløp.

Men har kan det jo være snakk om e reklamasjon på en tidligere utført jobb, om denne er utført mangelfullt. Da skal du etter min mening ikke betale for en ny utbedring av dette.

Om årsaken til den nye lekkasjen er en annen enn det opprinnelige, så dekkes dette ikke av garantien.

Men det er jo naturlig å tenke at det er samme feil i dette tilfellet.