Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. I utgangspunktet er dette en eldre bil som en ikke kan forvente har samme standard som en ny bil. Om dette kan komme under reklamasjonsreglene, er jeg strekt i tvil om. Når det gjelder reparasjonen burde dette vært avklart før den ble satt i gang, eller du burde vært kontaktet når reparasjonen ble mer omfattende enn ventet. Du har fått en bil som er i stand og du bør kanskje prøve å oppnå et prisavslag i forhold til kravet på 15 000, siden du ikke hadde bestilt så omfattende reparasjon og ikke ble spurt. Hilsen KNAjuristen.