Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Ja, lykke til kan jeg godt ønske deg, men det hjelper neppe i en lite hyggelig situasjon. Selv om du har en garanti er det deg som er ansvarlig overfor verkstedet som reparerer bilen. Du kan ikke uten videre forvente at dette verkstedet ordner opp med garantisten, Dere kan selvfølgelig avtale at regningen blir sendt til den som har garantert, men juridisk er det en sak mellom deg og den som har gitt garantien. Hva som skal dekkes framgår av den garantien du har fått. Klarer alt med den som har gitt garantien før du reparerer. Sørg også for at du får dokumentert alt som er feil og hva du har gjort. Husk at du ikke har en ny bil og du må regne med at det oppstår slitasjefeil, men mangler som var til stede ved kjøpet vil normalt selgeren være ansvarlig for. Ser at du har erfaring om hvordan du klage om det blir en konflikt mellom deg og garantisten. Så igjen lykke til. Hilsen KNAjuristen.