Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Du har kjøpt en såpass gammel bil at du må regne med at det oppstår feil og mangler. Bare dersom du har en klar avtale om at selgeren garanterer mot feil innen en viss tid, kunne du hatt noe å hente. Likedan dersom selger har holdt tilbake opplysninger som kunne påvirket ditt kjøp eller den prisen du ville vært villig til å betale. Da kunne du reklamert. Er det plutselig oppståtte feil som ikke kunne forutses ved kjøpet, er ansvaret ditt. Hilsen KNAjuristen.