Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Nei, du har ikke akkurat vært heldig med kjøpet. Du sier ikke noe om det var nybilkjøp. Var det det, kan heving være en mulighet. Uansett synes saken så omfattende og komplisert at du bør vurdere å ta den med Forbrukerrådet. Du finner mer om klagemuligheter og klageskjema på www.forbrukerradet.no eller www.kna.no, Hilsen KNAjuristen.