Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Om ikke selger har sagt noe om kvaliteten på dekkene, er det ikke noe som omfattes av garantien. Du burde selv undersøkt før avtalen ble inngått om piggdekkenes kvalitet var avgjørende for deg. Du hadde jo også en oppfordring til nærmere undersøkelse ved anmerkningen i servicemappa og dekket som lå i bilen. Men har selger "lurt " deg har du en sak, men det du skriver tyder ikke på det. Kanskje selger kan skaffe det dekk med rabatt? Hilsen KNAjuristen.