Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Etter prisen å dømme er dette en eldre bil, noe som skulle tilsi at du burde være på vakt og du har en undersøkelsesplikt. Men siden dette er snakk om en profesjonell selger, vil du ha muligheter til å nå fram, i alle fall på flere punkter. Enten i form av retting, erstatning eller heving av kjøpet. Det er vanskelig å forta en konkret vurdering ut å sett hva selgeren har å anfør, så du får avvente. Men igjen kjøp av eldre bruktbiler krever tid og undersøkelser. Det bør ikke være hastverkshandel. Hilsen KNAjuristen.