Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Ja, det ser ut som du har kjøpt katta i sekken. Når en kjøper en så gammel bil, må en også undersøke selv , særlig når den selges som den står. Vurdering av bilen må fortas i forhold til alder og utkjørt distanse. Selger har dog et ansvar for å gi ruktig og fullstendig informasjon. Du bør samle all dokumentasjon og eventuelt tåa saken opp med Forbrukerrådet på www.forbrukerradet.no hvor du også finner mer informasjon og klageskjema. Hilsen KNAjuristen.