Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Om dette var et kjent problem når du kjøpte bilen, vet jeg ikke. Men var det det, burde selgeren informert om dette og hvordan du burde forholde deg. Om det er noe håp om erstatning, er vel heller tvilsomt. Da må en i tilfelle vite mer om omfang mv. Problemet kan være kjent selv om det bare dreier seg om noen svært få tilfeller. Ta det i alle fall opp med forhandleren, kanskje prøve å komme fram til en minnelig ordning. Hilsen KNAjuristen.