Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Som selger har du opplysningsplikt om mulig feil og mangler, så langt du kan, Men også kjøper har plikt til å undersøke og spørre og har han ikke peiling på bil bør han skaffe kyndig hjelp. Det er begrenset hva en kan forvente av en så gammel bil som det er snakk om her. Kjøper burde absolutt foretatt en test før han avtalte kjøp. Har dere avtalt salget, kan ikke kjøper løpe fra avtalen uten videre, selv om han måtte angre eller finner feil etter at salget er gjennomført. Kanskje dere kan komme til en minnelig ordning gjennom et lite prisavslag? Hilsen KNAjuristen.