Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei Viggo! Jeg tror og håper at dette er så enkelt som et mellomakselkryss. Din beskrivelse passer godt til det. De slites etter hvert, så det er det første jeg ville sjekket her. Heldigvis både kurante å skifte og ikke veldig dyre heller.

På Freelander så er det en svakhet med differensialen også, men jeg tror ikke det gir seg utslag i risting. Så mitt tips er de nevnte kryssene. Det er gjerne det bakre som slites først.