Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Dette er en feil som det er fem års reklamasjon på. Er feilen oppstått før bilen var fem år, kan det reklameres og selger må bære kostnadene. Feilen er etter min mening på del som skal vare lenger enn fem år og er ikke en slitedel. Er feilen oppstått etter fem år, synes det å være en god deal. Hilsen KNAjuris.ten