Revisjonshistorikk [tilbake]

Nope - her holder Tesla kortene tett til brystet og er lite meddelsomme, uten at man skal la seg skremme av det.

Men av erfaringene til andre elbiler, med mer gammelmodige batterier, så er det neppe noen grunn til å frykte batterikapasiteten.

For eksempel på Nissan Leaf som har gått over 400.000 km som taxi har fortsatt igjen mellom 75 - 80 % av opprinnelig kapasitet. Det viser gjentatte studier. Så det er neppe noen grunn til å frykte dette.