Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Nå kjenner jeg ikke hva slags avtale eller kontrakt du har, det kan være avgjørende for dine rettigheter. Du bør i alle fall få en grundig undersøkelse av bilens historie, også hos biltilsynet hvor du i tilfelle bør få en skriftlig bekreftelse på at det er riktig bil. Er det slik at bilen er i en annen stand enn avtalt, kan det bli snakk om prisavslag eller heving, men til å gi en mer eksakt vurdering av disse mulighetene har jeg ikke nok informasjon. Du finner mer informasjon og eventuelt klageskjema på www.forbrukerradet.no eller www.kna.no. Hilsen KNAjuristen.