Revisjonshistorikk [tilbake]

Oppps - det var langt hopp til første service.

Har du sjekket om det kan være tatt noen service før det, som kanskje ikke er stemplet i boka? Det ville jeg sjekket (Før jeg hadde kjøpt bilen....)

En forutsetning for at garantien skal gjelde er at bilen har fulgt fabrikantens krav til service. Det vil si en gang i året- eller minst hvert annet år.

Slik sett er garantien "ødelagt" av tidligere eier.

Du må nok derfor ikke regne med at garantien automatisk gjelder her - om bilen har hatt bare en service i løpet av tre år. Men det kommer nok også an på hvilke feil som evt. oppstår - om det er relatert til service eller ei. Og hvor grei forhandleren og importøren er med deg.