Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Etter min mening skulle forhandleren opplyst deg om at bilen var bruktimportert, noe som for svært mange vil ha betydning for kjøpet. Nettopp slike ting som standard på varme, kan være forskjellig i ulike deler av verden. Du må umiddelbart foreta en skriftlig reklamasjon, om det ikke er gjort. Det er ikke godt å si om du umiddelbart kan heve kjøpet eller om du må holde deg til å kreve bilen justert til norske forhold. Det blir også lagt vekt på at du også selv har en undersøkelsesplikt, forutsatt at du burde eller kunne ha oppdaget forholdet. Om du ikke når fram overfor selger, kan Forbrukerrådet være en mulighet som tvistløser. Du finner mer informasjon og klageskjema på www.forbrukerradet.no eller www.kna.no. Hilsen KNAjuristen.