Revisjonshistorikk [tilbake]

Mange nyere biler har egne kontakflater for å sette på strøm til hjelpestart, ja