Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Dette er spørsmål du må ta opp i forbindelse med inngåelse av leasingkontrakt. Svarene vil følge av innholdet i avtalen. Når årsavgiften blir krevd inn i forbindelse med forsikringen fra 2018, bortfaller mva. på årsavgiften ved leasing. Da vil du også bare måte betale avgift i den tiden du betaler forsikring. Hilsen KNAjuristen.