Revisjonshistorikk [tilbake]

Takker for peker til interessant artikkel! Har sett tilsvarende tanker før, i Sverige sier man klart og tydelig at trafikksikekrehten må ha prioritet...økl slitasje, i den grad dette kan henføres til piggdekk, er en kostnad man tar. Hva svevestøv angår, er det et kjent forhold at piggdekk og utslipp fra personbilparken utgjør en liten del i den sotre sammenhengen. Men som vi alle vet: i Norge løses alle problemer gjennom økt skattlegging og særavgifter som rammer folk flest. Der er vår alles kjære bilen en grei måte å gjøre det på, floskelen "for mijøets skyld" er et utmerket påskudd i så måte. Om man skal spå om fremtiden, kommer man ikke til å innføre piggdekkforbud, men landsomfattende særavgift for å bruke piggdekk kan komme før vi aner!