Revisjonshistorikk [tilbake]

Javel...en ny vri som åpenbart har til hensikt å gjøre det vanskelig for både eventuelle kjøpere og ny eier å verifisere bilens faktiske stand og ikke minst...at speedometerstanden er korrekt. Min subjektive oppfatning er at du som ny eier har krav på denne informasjonen....fra Mercedes Norge og merkeverkstedene. . Dette er knyttet til bilen, i og med at bilen nå er overdratt til deg, fremstår det for meg som om man da også mål legge til grunn at du har full innsynsrett i verkstedshistorikken til din egen bil. Sammen med et annet spørsmål her, som går på det faktum at Mercedes har avskaffet det fysiske serviceheftet, fremstår dette som meget alvorlig.

Dersom en slik misforstått oppfatning av "personvernet" skal legges til grunn, må det innføres et nytt punkt i avtaleforholdet mellom selger og kjøper.....som gir fullstendig innsynsrett. Jeg ville ikke godtatt det svaret du fikk fra merkeversktedet, i første rekke ville jeg tatt opp saken med Mercedes Norge, dernest produsenten. Om jeg ikke fikk gjennomslag der, ville jeg gått til NAF juridisk....om du ikke er medlem i NAF eller KNA...tegn medlemskap uten veihjelp i morgen....

Dette er et så alvorlig forhold at NAF og forbrukkerrådet burde gå ut med informasjon om hvilke importører dette gjelder og ta opp saken i relevante fora. Dette er fullstendig uakseptabel praksis.