Revisjonshistorikk [tilbake]

Om du skal følge boka, er jeg rimelig sikker på at både Biltilsynet og Tollvesenet vil forlange at motorbyttet skal kunne identifiseres og dokumenteres på en for dem tilfredstillende måte. Forutsatt at du vil gjøre dette etter boka...bør du altså ha et ord med nevnte instanser før du gjør dette.

Ellers ville jeg forelagt problemstillingen for verkstedet som skal gjøre jobben. I hine dage var jo kurrant å bytte motor uten noe som helst dikkedarer, men det var mye som var enklere før.