Revisjonshistorikk [tilbake]

Levetiden for et partikkelfilter er normalt sett avhengig av kjøremønsteret. Mye langkjøring tilsier lengre levetid og omvendt. Nå vet du jo fint lite om hvordan bilen er kjørt de første 94000 km, men bor eieren ute på landet er det en helt annen skål enn om bilen har stått permanent parkert i kø slik det ofte er tilfelle om den er "bykjørt". Her kan det synes som om Toyota har et erfaringsgrunnlag som tilsier at man bør følge et føre-var prinsipp, og skifte partikkelfilter på regelmessig basis, omtrent som vi andre skifter dieselfilter. Hadde nær sagt - oftere enn jeg bytter sko :-)

Noe urovekkende, samtidig er Toyotas forhandlernett blant dem man kan ha tillitt til. I ditt sted ville jeg tenkt gjennom kjøremønsteret, og sjekket med teknisk avdeling hos Toyota Norge. I tillegg ville jeg lagt inn et spørsmål på et nettforum for lykkelige Toyota-eiere. Alltid noen som har hatt samme dilemma. Om prisen er fornuftig, er det jo ikke noen stor greie, men ryker det en titusenlapp eller to, er det absolutt verdt å undersøke nærmere - eventuelt kjøre lykkelig videre og avvente eventuelle problemer. Gitt mye langkjøring, er det på ingen måte gitt at du noensinne vil oppleve problemer i den tiden dere eier bilen.