Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Selgeren har etter din forklaring en plikt til å rette feilen og sette bilen i den stand en kan forvente ved kjøpet, og også rette seinere feil innen reklamasjonsfristen på fem år uten at du belastes egenandel. Dersom selger ikke retter feilen innen rimelig tid, kan heving komme på tale. Han skal altså få mulighet til å rette feilene. Om du får problemer kan du finne mer informasjon og klageskjema til Forbrukerrådet på www.kna.no eller www.forbrukerradet.no. Hilsen KNAjuristen