Revisjonshistorikk [tilbake]

Hei. Krav til dekk er at de skal ha tilnærmet samme egenskaper og være av samme type - altså ikke blande radial- og diagonaldekk eller sommer- og vinterdekk. De kan ha forskjellig fabrikat eller mønster. Krevet for å opprettholde garantien, høres merkelig ut om dekkene oppfyller de kravene myndighetene stiller. Dette bør du ta opp igjen. Hilsen KNAjuristen.