Revisjonshistorikk [tilbake]

Medlem av NAF? Dette fremstår som kompleks materie....ville uansett tatt en telefon til NAF. På generelt grunnlag føler jeg at det skurrer: det er irrelevant for garantispørsmålet om feilen "var" der før bilen ble solgt eller ei - dette er pr defisjon en vesentlig mangel som er selgers problem å rette opp i.

Dessverre kommer du raskt opp i det kjente parradokset: en ting er å ha rett, noe helt annet er å få rett. Her tilbyr selger flere løsninger...som ikke umiddelbart fremstår som tilstrekkelige. Tenker på at en egenandel på 16.000 ikke er noen stor sum, det er atskillig mindre enn det eiere av spltter nye biler av et par-tre unevnelige merker har endt opp med som ekstraordinære utgifter innenfor "garantitiden".

Men spørsmålet er jo hva du egentlig får for de 16.000. "Overhalt" motor kan være så mangt, på en bil som dette ville jeg i såfall som et minimum stilt krav til at det i såfall dreide seg om en byttemotor fra en nogenliunde seriøs leverandør med garanti deretter. "Brukt" motor ville jeg ikke engang vurdert....

Et komprpomiss som begge parter kan leve med, er normalt sett å foretrekke fremfor en runde i forliksrådet osv, bla pga prosessrisikoen. Det vil NAF eller en advokat kunne fortelle deg mer om. Vær ellers oppmerkom på at NAF har flere samarbeinde advokater, og uavhengig av om du er medlem eller ikke, du kan finne din lokale NAF-advokat...de har spisskompetanse på dette med bil....og de fleste gir uansett et fritt rettsråd på inntil en halvtime.